Openbaar Groen

De aanplant en onderhoud van parken, natuurterreinen, recreatiegebieden of andere openbare buitengebieden.